MATERIAŁY DO POBRANIA – Zabezpieczone hasłem

 

Piątek – 12.X.2018

10.20 – 10.30    Otwarcie Konferencji

SESJA I . Prowadzący:   Prof dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, .                                                                                                Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP

10.30 – 10.50    Rozwój układu pokarmowego.   Dr Marta Niedźwiecka

10.50 – 11.10     Diagnostyka prenatalna patologii układu pokarmowego.  Dr n. med. Katarzyna Janiak,

11.10 – 11.30     Diagnostyka obrazowa układu pokarmowego noworodka.
                           Dr n. med. Małgorzata Wilczyńska/Lek.med. Joanna Błasik

11.30 – 11.50     Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego: przyczyny, zapobieganie, leczenie .
,                         Prof dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

11.50 – 12.10     Cytrynian kofeiny – złoty środek w neonatologii ?
.                          Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP Wykład sponsorowany przez Chiesi Poland Sp. z o.o.

12.10 – 12.30    Dyskusja

12.30 – 13.00   Przerwa

SESJA II Prowadzący:  Dr hab. n. med. Maria Wilińska, Dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska prof. ICZMP

13.00 – 13.20    Żywienie enteralne – ważny element leczenia noworodka w OITN.    Dr hab. n. med. Maria Wilińska

13.20 – 13.40    Całkowite żywienie pozajelitowe noworodków. Zagrożenia i pułapki.
.                          Dr Katarzyna Fortecka – Piestrzeniewicz

13.40 -14:00     Zalegania żołądkowe u noworodków urodzonych przedwcześnie – sprawdzać czy nie sprawdzać ?
.                         Dr n med. Ewa Musialik-Świetlińska

14.00 – 14.20    Wpływ żywienia na rozwój psychoruchowy noworodków urodzonych  przedwcześnie ?
.                         Dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska prof. ICZMP

14.20 – 14.50    Dyskusja

14.50 – 16.10   Obiad

SESJA III Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna – Piotrowska,    .                                                                                                Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP

16.10 – 16.30   Wady anorektalne. Diagnostyka i leczenie. Co powiedzieć rodzicom?
.                        Prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna – Piotrowska

16.30 – 16.50  Miejsce neurologopedy w leczeniu noworodków z zaburzeniami karmienia.
.                        Mgr Joanna Surlejewska – Cieślik

16.50 -17.20  Noworodek z wadą rozwojową powłok brzusznych – problemy chirurgiczne.
.                        Prof. dr hab. n. med. Anna Piaseczna Piotrowska ,

17.20 – 17.35  Wytrzewienie, leczyć prenatalnie czy po urodzeniu, doświadczenia własne .
                          Dr Joanna Sokołowska

17.35 – 18.00 Dyskusja

18.00 – 18.45  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO PTN

Sobota 13.X.2018

SESJA IV Prowadzący:  Prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński, Dr n. med. Marcin Kęsiak

08.20 -08.40   Potrzeby żywieniowe noworodka z VLBW .   Prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński

08.40 – 09.00   Martwicze zapalenie jelit – jak możemy chronić noworodka?    Dr n. med. Marcin Kęsiak

09.00 – 09.20   Mikrobiom noworodka w zdrowiu i chorobie.
   .                     Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP

09.20 – 09.35   Problemy żywieniowe w Oddziale Neonatologicznym o referencji II stopnia – doświadczenia własne.
                         Dr n. med. Jolanta Warzycha

09.35 – 09.45   Prezentacja Firmy Nestle

09.45- 10.05   Leczenie bólu w okresie okołooperacyjnym.    Dr n. med.   Iwona Dąbrowska -Wójciak

10.05 – 10.20   Dyskusja

10.20 – 11.00  Przerwa i wymeldowanie

SESJA V Prowadzący: Dr n. med. Jolanta Warzycha, Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP

11.00 – 11.20   Monitorowanie bólu u noworodka w okresie okołooperacyjnym. NIPE versus N-PASS
                         Mgr Ewelina Malinowska
11.20 – 11.35   Antybiotykoterapia w okresie okołooperacyjnym – doświadczenia własne .
            ,            Dr Dorota Zasina – Olaszek
11.35 – 11.55   Potrzeby noworodka operowanego. Interwencje pielęgniarskie na podstawie  kalkulatora TISS 28 i ICNP
.                        Mgr Aleksandra Matczak
11.55 – 12.10   Żywienie w okresie okołooperacyjnym – doświadczenia własne.   Dr Joanna Tomczyk-Kunert

12.10 – 12.30  Rola krążenia trzewnego w utrzymaniu homeostazy hemodynamicznej.
.                       Jak wykorzystać  dostępne metody monitorowania.  Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP

12.30 – 12.45  Dyskusja

12.45 – 12.50   Podsumowanie i zakończenie konferencji

Patronat naukowy

Patronat medialny