slide1

12 -13 X 2018 r.

UKŁAD POKARMOWY
NOWORODKA -
PRZEZ ŻOŁĄDEK DO ...

XII ŁÓDZKIE
SPOTKANIE
NEANATOLOGICZNE

lsn-3

Konferencja naukowa

Doctor Holding A Stethoscope For Auscultation

Warsztaty