Program Konferencji

                                                                                                                        13.05.2021 CZWARTEK

13.00 – 13.10     Otwarcie Konferencji.  Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP
13.10 – 13.30     Rozwój układu oddechowego. Lek. Marta Niedźwiecka
13.30 – 13.50     Wady wrodzone układu oddechowego –  diagnostyka i leczenie .                          
                           Lek Dorota Zasina-Olaszek, lek. Izabella Plewińska
13.50 – 14.10    Chirurgiczne leczenie wad układu oddechowego. Prof. dr. hab. n. med. Anna Piaseczna-Piotrowska  
14.10 – 14.20    Hemodynamicznie istotny przewód tętniczy u noworodka – nieskuteczne leczenie operacyjne? Opis przypadku Lek. Aleksandra Rytko
14.20 – 14.40    Diagnostyka prenatalna układu oddechowego.   Dr n med. Katarzyna Janiak
14.40 – 15.10    Dyskusja
15.10 – 15.30    Przerwa

15.30 – 15.50     Diagnostyka obrazowa układu oddechowego noworodka. Dr n. med. Dobromiła Barańska, lek.med. Artur Zychowicz
15.50 – 16.10     Jak wykorzystać wiedzę z patofizjologii w leczeniu niewydolności oddechowej noworodków.   Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP
16.10 – 16.35     Lung and brain protection during ventilation.   Dr. Tobias Trips Head of the Department of pediatrics at the hospital of Kufstein, Austria.
16.35 – 16.55     Wentylacja noworodka z ciężką niewydolnością oddechową – czyli koncepcja otwartych płuc (PEEP HFOV)  Dr n. med. Iwona Dąbrowska-Wójciak
16.55 – 17.25     Dyskusja
17.25 – 17.40     Przerwa

17.40 – 18.00     Miejsce ECMO w leczeniu niewydolności oddechowej.  Lek. med. Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz
18.00 – 18.20     Wentylacja wywołana impulsem z nerwu przeponowego (NAVA) w praktyce klinicznej. Dr hab. n. med. Jan Mazela
18.20 – 18.30     Opis przypadku    Lek. Agnieszka Naskręcka
18.30 – 18.50     Dyskusja
18.50 – 19.40     Warsztaty Draeger Ochrona płuc i mózgu to podstawa bezpiecznego wspomagania oddechowego noworodkówwarsztaty podczas, których omówione zostaną. aspekty techniczne wdrażania protekcyjnych terapii oddechowych – mgr Małgorzata Szetela , Draeger                               

19.40 – 19.45     Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

                                                                                                                     14.05.2021 PIĄTEK

12.00 – 12.20     Kaszel noworodka.  Prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
12.20 – 12.40     Marsz alergiczny. Dr n med. Jolanta Warzycha
12.40 – 12.45     Prezentacja firmy Nestle
12.45 – 13.05     Dysplazja oskrzelowo-płucna: aspekty kliniczne oraz strategie profilaktyczne i terapeutyczne. Dr n. med. Marcin Kęsiak
13.05 – 13.15     Nietypowa postać dysplazji oskrzelowo-płucnej – opis przypadku.        Lek.  Magdalena Zarzycka
13.15 – 13.35     Czy pozajelitowe żywienie standaryzowane może być skrojone na miarę?   Lek. Jacek Czop
13.35 – 14.00     Dyskusja
14.00 – 14.15     Przerwa

14.15 – 14.35      Interakcje pacjent/respirator – modyfikowanie leczenia w oparciu o grafiki oddechowe     Dr n. med. Witold Błaż
14.35 – 14.55      Znaczenie monitorowania stężenia tlenu u noworodków wymagających wsparcia oddechowego.  Dr hab. n. med. Maria Wilińska
14.55– 15.15       Czy noworodek wentylowany wymaga sedacji ? Lek. Łukasz Karpiński
15.15  – 15.35     Czy można ograniczyć częstość niepowodzeń CPAP-u – czynniki prognostyczne i interwencje zapobiegające niepowodzeniom CPAP
                           
Dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska prof. ICZMP
15.35 – 16.00      Dyskusja
16.00 – 16.15      Przerwa

16.15- 16.35       Dlaczego wyniki badań klinicznych nie zawsze potwierdzają rezultaty badań przedklinicznych.   Prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
16.35- 16.55       Leczenie zaburzeń odporności w ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia.   Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
16.55 – 17.15     Interakcje: układ oddechowy – układ krążenia w praktyce klinicznej.     Dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska prof. ICZMP
17.15  – 17.35    Markery ECHO w chorobach płuc. Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
17.35 – 18.00     Dyskusja
18.00 – 18.15     Zakończenie Konferencji

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie.

Patronat naukowy

Patronat medialny