Projekty zrealizowane

XII Łódzkie Spotkania Neonatologiczne pt. Układ pokarmowy noworodka-przez żołądek do… 12-13 .X.2018

XI Łódzkie Spotkania Neonatologiczne pt. Diagnostyka i leczenie zaburzeń hemodynamicznych u noworodka 5-6.XI.2015

X Łódzkie Spotkania Neonatologiczne pt. Noworodek z problemem neurologicznym- 7-8.XI.2013

Serie warsztatów dla środowiska medycznego –  Komunikacja z pacjentem i jego rodziną – 2012

Sympozjum ” Wokół stomii  – II edycja” 25 .03.2011

Sympozjum ” Wokół stomii” 22. 10. 2010