Rejestracja

Jedyną formą zgłoszenia uczestnictwa jest droga elektroniczną. Prosimy o uważne podanie adresu e-mail, gdyż będzie to podstawowa droga komunikowania się z Państwem. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane. Prosimy o uważne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz czytanie wszystkich komunikatów pojawiających się na ekranie podczas rejestracji.

    Zgodnie z treścią § 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celach marketingowych związanych z daną konferencją. Jednocześnie przyjmują do wiadomości, że zgodnie z treścią § 32 w/w ustawy, służy mi prawo do dostępu do treści moich danych, prawo do ich poprawiania, wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.